ป้ายภัคพลฟาร์ม

ป้ายภัคพลฟาร์ม
ภัคพลฟาร์มสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พ่อพันธ์ุแม่พันธ์เป็ดเทศ(Meat ducks breeder)

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จิ้งหรีด(Crickets Breeder)

ฟาร์มไก่ไร้กรงแบบธรรมชาติ(OrganicChickFarm)

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ(Frog Breeder)

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

สินค้าคุณภาพตัวใหม่จากภัคพลฟาร์ม

ตอนนี้ทางภัคพลฟาร์มของเรามีสินค้าใหม่ได้แก่
1.ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้เป็ดและขี้เห็ด
2.พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จิ้งหรีด
3.พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ
มีวางจำหน่ายแล้วสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ
ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราครับ
เราจะพัฒนาคุณสินค้าและการบริการของเราต่อไป
แนะนำติชมฟาร์มเราได้เสมอครับ
ภัคพลฟาร์ม