ป้ายภัคพลฟาร์ม

ป้ายภัคพลฟาร์ม
ภัคพลฟาร์มสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สวัสดีชาวบล็อกเกอร์

ุกำลังลองเขียนบล็อกดู
ช่วยแนะนำติดชมกันด้วยนะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พ่อพันธ์ุแม่พันธ์เป็ดเทศ(Meat ducks breeder)

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จิ้งหรีด(Crickets Breeder)

ฟาร์มไก่ไร้กรงแบบธรรมชาติ(OrganicChickFarm)

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบ(Frog Breeder)